Hakkında

Psikolog Nazife Ender, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Eğitim hayatı boyunca çeşitli eğitim ve seminerlerde bulunmuş olup gönüllü projelerde yer almıştır. Özel bir kurumda gönüllü staj yaparak çocukları gözlemleme fırsatı bulmuştur.
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneğinden (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies – EABCT onaylı) Bilişsel Davranışçı Terapi Değerlendirme Ve Yapılandırılmış Görüşme ve Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitim 1. Modül eğitimlerini almıştır. Nevin Dölekten Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi ve Kriz, Travma ve Yas Danışmanlığı eğitimlerini almıştır. İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezinden 48 saatlik Oyun Terapisi Eğitimini tamamlamıştır. Şu anda Mai Psikoloji kliniğinde hizmet vermektedir.

gray concrete wall inside building
gray concrete wall inside building